پایپینگ اندیکا صنعت آسیا

اجرا و نصب پروژه های لوله کشی صنعتی

پایپینگ صنعتی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پایپینگ صنعتی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان یکی از صنایع بزرگ و به نام میباشد. سیستم پایپینگ صنعتی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بسیار سیستم پیچیده و پیشرفته ای دارد.

انجام پایپینگ صنعتی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان برای انتقال سیالات در نقاط مختلف این کارخانه ضروری میباشد. طراحی و نصب پایپینگ صنعتی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از نرم افزار های بروز و تجهیرات پیشرفته توسط شرکت آندیکا صنعت به انجام رسیده است.