پایپینگ اندیکا صنعت آسیا

اجرا و نصب پروژه های لوله کشی صنعتی

نصب تجهیزات نیروگاه چابهار

نصب تجهیزات نیروگاه چابهار

نصب تجهیزات نیروگاه جابهار توسط شرکت آندیکا صنعت به طور دقیق و مطابق با استاندارد های و دستورالعمل های مورد تایید کارفرما و در چارچوب طرح هایی اجرایی با توجیه اقتصادی مناسب انجام شده است.

در نصب تجهیزات نیروگاه چابهار قطعات و تجهیزات به کار برده شده از بهترین منابع اولیه داخلی و خارجی بوده و تمامی عملیات طراحی و نصب تجهیزات نیروگاه چابهار توسط کادر فنی مجرب انجام شده است.