پایپینگ اندیکا صنعت آسیا

اجرا و نصب پروژه های لوله کشی صنعتی

نصب و رفع پانچ نیروگاه مجلسی اصفهان

نصب و رفع پانچ نیروگاه مجلسی اصفهان
یکی از شرکت های فعال و موفق در زمینه نصب و رفع پانچ نیروگاه ها شرکت آندیکا صنعت مییاشد. آندیکا صنعت شرکتی با سرمایه های انسانی با انگیزه، خلاق و متخصص و مسولیت پذیر میباشد.

نصب و رفع پانچ های نیروگاه مجلسی اصفهان توسط تیم حرفه ای و مجرب آندیکا صنعت به انجام رسیده است که نصب و رفع پانچ های نیروگاه مجلسی اصفهان یکی از پروژه های موفق شرکت آندیکا صنعت به شمار میرود.