پایپینگ اندیکا صنعت آسیا

اجرا و نصب پروژه های لوله کشی صنعتی

پایپینگ صنعتی نیروگاه 6 واحدی شیروان

پایپینگ صنعتی نیروگاه 6 واحدی شیروان
یکی از برترین شرکت های پیمانکاری در زمینه اجرای پروژه های نصب و راه اندازی پایپینگ صنعتی در اکثر نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی شرکت آندیکا صنعت میباشد.

پایپینگ صنعتی نیروگاه 6 واحدی شیروان زیر نظر عوامل اجرایی شکرت آندیکا صنعت توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام شده است. انجام پایپینگ صنعتی نیروگاه 6 واحدی شیروان نیازمند دانش و تخصص کافی دارد و باید تمامی اصول و استاندارد های بین المللی در آن رعایت شده باشد.

پایپینگ صنعتی نیروگاه 6 واحدی شیروان با همکاری شرکت آندیکا صنعت با بهترین تجهیزات و بالاترین کیفیت انجام شده است.