پایپینگ اندیکا صنعت آسیا

اجرا و نصب پروژه های لوله کشی صنعتی

پایپینگ و استراکچر کارخانه احسان شیمی اصفهان

پایپینگ و استراکچر کارخانه احسان شیمی اصفهان

یکی از فعالیت های موفق شرکت آندیکا صنعت انجام پایپینگ و استراکچر کارخانه احسان شیمی اصفهان میباشد.

مراحل طراحی و اجرای پایپینگ و استراکچر کارخانه احسان شیمی اصفهان بوسیله مهندسان با تجربه شرکت آندیکا صنعت انجام شده و بدلیل استفاده از تجهیزات استاندارد و با کیفیت در پایپینگ و استراکچر کارخانه احسان شیمی اصفهان، این پروژه به یکی از کارهای موفق این شرکت تبدیل شده است.